Παραγωγή

 www.sgs.comH Rosa Impex LTD χρησιμοποιεί εξοπλισμό παραγωγής από τις γνωστές εταιρίες NORDEN-Sweden, COMADIS-Italy, ETIFIX, IWK-Germany.

Αυτός ο εξοπλισμός εγγυάται τον καλύτερο έλεγχο και ποιότητα των προϊόντων που παράγονται.

Η εταιρία έχει δικό της χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο για τον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων. Από το 2003 εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008